Nicolò Balini

Nicolò Balini

Nicolò Balini

( ͡° ͜ʖ ͡°) heyyy

daaamn HOOVER

 

daaamn HOOVER

 25 giorni fa

 

si svolazza sul Gran Canyon

 

si svolazza sul Gran Canyon

 26 giorni fa

 

prima volta a Las Vegas

 

prima volta a Las Vegas

 26 giorni fa

 

nuovo setup viaggi

 

nuovo setup viaggi

 Mese fa

 

tutto ok

 

tutto ok

 2 mesi fa

 

i tetti di Gerusalemme

 

i tetti di Gerusalemme

 3 mesi fa

 

sfida piccante 🌶

 

sfida piccante 🌶

 3 mesi fa

 

mazel tov!

 

mazel tov!

 3 mesi fa

 

ne vale sempre la pena

 

ne vale sempre la pena

 3 mesi fa

 

K I M C H I 🇰🇷

 

K I M C H I 🇰🇷

 3 mesi fa

 

iniziamo bene 🥳

 

iniziamo bene 🥳

 3 mesi fa

 

mal d’auto

 

mal d’auto

 4 mesi fa

 

Dubai è sicura

 

Dubai è sicura

 4 mesi fa

 

degna conclusione

 

degna conclusione

 4 mesi fa

 

sveglia presto

 

sveglia presto

 4 mesi fa

 

quanta bellezza?

 

quanta bellezza?

 4 mesi fa

 

street food notturno

 

street food notturno

 4 mesi fa

 

nuova istantanea

 

nuova istantanea

 4 mesi fa

 

foglie di tè fritte

 

foglie di tè fritte

 4 mesi fa

 

vietato alle donne

 

vietato alle donne

 4 mesi fa

 

crocs e bracaloni

 

crocs e bracaloni

 4 mesi fa

 

budino gusto muco

 

budino gusto muco

 4 mesi fa

 

business vs economy

 

business vs economy

 4 mesi fa

 

Q&Asya Via degli Dei

 

Q&Asya Via degli Dei

 4 mesi fa

 

il momento più duro

 

il momento più duro

 4 mesi fa

 

a passo d'uomo

 

a passo d'uomo

 4 mesi fa

 

taglia telle

 

taglia telle

 5 mesi fa

 

unboxing pre-cotoletta

 

unboxing pre-cotoletta

 5 mesi fa

 

un'ora in Bulgaria

 

un'ora in Bulgaria

 5 mesi fa

 

Bucharest streetwear

 

Bucharest streetwear

 5 mesi fa

 

finalmente weekend

 

finalmente weekend

 5 mesi fa

 

laguna blu

 

laguna blu

 5 mesi fa

 

unboxing del mio libro

 

unboxing del mio libro

 5 mesi fa

 

Commenti